Yayınlar ve Projeler


7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI ; SSCI ; Arts and Humanities)

 • 7.1.1. Colak A., V. Antar, A. Karaoğlan, O. Akdemir, E. Sahan, O. Celik, A. Sağmanligil, “Q-VD-OPh, a pancaspase inhibitor, reduces trauma-induced apoptosis and improves the recovery of hind-limb function in rats after spinal cord injury”, Neurocirugia (Astur), 20, 533-540 (2009).
 • 7.1.2. Colak A., O. Soy, A. Karaoglan, O Akdemir, S. Kokturk, A. Sagmanligil, M. Tasyurekli, “Effects of GYKI 52466 on early vasospasm in rats”, Cen Eur Neurosurg, 70, 187-194 (2009).
 • 7.1.3. Colak A., M. Kaya, A. Karaoğlan, A. Sağmanligil, O. Akdemir, E. Sahan, O. Celik, “Calpain inhibitor AK 295 inhibits calpain-induced apoptosis and improves neurologic function after traumatic spinal cord injury in rats”, Neurocirugia (Astur), 20, 245-254, (2009).
 • 7.1.4. Karaoğlan A., O. Akdemir, H. Erdoğan, A. Colak, “A rare emergency condition in neurosurgery: foot drop due to Paget's disease”, Turk Neurosurg, 19, 208-210, (2009).
 • 7.1.5. Akdemir O., M. Uçankale, A. Karaoğlan, S. Barut, A. Sağmanligil, K. Bilguvar, B. Cirakoğlu, E. Sahan, A. Colak, “Therapeutic efficacy of SJA6017, a calpain inhibitor, in rat spinal cord injury”, J Clin Neurosci, 15, 1130-1136, (2008).
 • 7.1.6. Akdemir O., I. Berksoy, A. Karaoğlan, S. Barut, K. Bilguvar, B. Cirakoğlu, E. Sahan, A. Colak, “Therapeutic efficacy of Ac-DMQD-CHO, a caspase 3 inhibitor, for rat spinal cord injury”, J Clin Neurosci, 15, 672-678, (2008).
 • 7.1.7. Colak A., B. Kelten, A. Sağmanligil, O. Akdemir, A. Karaoğlan, E. Sahan, O. Celik, S. Barut, “Tauroursodeoxycholic acid and secondary damage after spinal cord injury in rats”, J Clin Neurosci, 15, 665-671, (2008).
 • 7.1.8. Karaoğlan A., E. Kaya, O. Akdemir, A. Sağmanligil, K. Bilguvar, B. Cirakoğlu, E. Sahan, N. Erdoğan, S. Barut, A. Colak, “Neuroprotective effects of Ac.YVAD.cmk on experimental spinal cord injury in rats”, Surg Neurol, 69, 561-567, (2008).
 • 7.1.9. Karaoglan A., O. Akdemir, S. Barut, S. Kokturk, H. Uzun, M. Tasyurekli, A. Colak, “The effects of resveratrol on vasospasm after experimental subarachnoidal hemorrhage in rats”, Surg Neurol, 70, 337-343, (2008).
 • 7.1.10. Barut S., YA. Unlü, A. Karaoğlan, M. Tunçdemir, FK. Dağistanli, M. Oztürk, A. Colak. “The neuroprotective effects of z-DEVD.fmk, a caspase-3 inhibitor, on traumatic spinal cord injury in rats”, Surg Neurol, 64, 213-220, (2005).
 • 7.1.11. Colak A., A. Karaoğlan, S. Barut, S. Köktürk, AI. Akyildiz, M. Taşyürekli, “Neuroprotection and functional recovery after application of the caspase-9 inhibitor z-LEHD-fmk in a rat model of traumatic spinal cord injury”, J Neurosurg Spine, 2, 327-334, (2005).
 • 7.1.12. Çınar N., Ş. Şahin, A.Karaoğlan, S. Karşıdağ, “Intramuscular hematomas caused by anticoagulant therapy: Is advanced age a risk factor?”, Archives of Neuropsychiatry,47, 267-270, (2010).
 • 7.1.13. Karaoğlan A, MA. Çal, A. Örki, BM. Arpaözü, A. Çolak, “Pneumorrhachis associated with bronchial asthma, subcutaneous emphysema, and pneumomediastinum”, Turk Neurosurg, Date Accepted:Jun 15, 2010 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.3018-10.1
 • 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • 7.3.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 • 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • 7.5.1. Karaoğlan A., MH. Uçankale, Ş. Barut, H. Uzun, A. Belce, A. Çolak, “Tirofiban’in geçici beyin iskemisi yapılmış ratlardaki nöroprotektif etkisinin incelenmesi: Ön çalışma sonuçları”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 12, 40-47, (2002).
 • 7.5.2. Barut Ş., A. Sağmanlıgil, A. Karaoğlan, A. Çolak, “Diagnostic failure of computed tomography in quadrigeminal cistern lipoma: Case report”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 32, 31-35, (2002).
 • 7.5.3. Karaoğlan A., M. U. Uçankale, V. Antar, Ş. Barut, A. Sağmanlıgil, A. Çolak, “Basit diskektomi ve diskektomiyle birlikte füzyon yapılan servikal disk hernisi olgularının karşılaştırılması”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 33, 3-8, (2003).
 • 7.5.4. Karaoğlan A., MU. Uçankale, TL. Akduygu, Ş. Barut, A. Çolak, “Chronic and subacute asymyomatic bilateral subdural hematomas as a complication of ventriculoperitoneal shunt in child”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 33, 36-39, (2003).
 • 7.5.5. Soy O., M. Livaoğlu, O. Akdemir, A. Karaoğlan, A. Sağmanlıgil, A. Çolak, “İntraorbital kitleyi taklit eden maksiler odontojenik kist: Olgu Sunumu”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 33, 36-37, (2003).
 • 7.5.6. Akdemir O., L. Akduygu, A. Karaoğlan, O. Soy, İ. Berksoy, Ş. Barut, A. Çolak, “Servikal İntramedüller fungal apse”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 34, 50-53, (2004).
 • 7.5.7. Akdemir O., A. Karaoğlan, O. Soy, M. Kaya, Ş. Barut, A. Çolak, “Peritoneal kateterin skrotuma migrasyonuna bağlı hidrosel”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 35, 45-47, (2005).
 • 7.5.8. Sağmanlıgil A., Ş. Barut, B. Kelten, A. Karaoğlan, A. Çolak, “Lomber ekstradural sinovial kist (olgu sunumu)”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 35, 46-47, (2005).
 • 7.5.9. Kökeş Ü., F. Hız, S. Varol, A. Karaoğlan, “Brucella spondilodiskitis: Olgu sunumu”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 36, 59-63, (2006).
 • 7.5.10. Karaoğlan A., O. Akdemir, S. Köktürk, M. Taşyürekli, A. Çolak, “Tirofibanın geçici önbeyin iskemisi sonrası hipokampal CA1 nöronlarına olan koruyucu etkisi,” Türk Nöroşirürji Dergisi 17, 1-7, (2007).
 • 7.5.10. Karaoğlan A., O. Akdemir, S. Köktürk, M. Taşyürekli, A. Çolak, “Tirofibanın geçici önbeyin iskemisi sonrası hipokampal CA1 nöronlarına olan koruyucu etkisi,” Türk Nöroşirürji Dergisi 17, 1-7, (2007).
 • 7.5.12. Karaoğlan A., M. Çınar, O. Akdemir, H. Erdoğan, A. Çolak, “Dyke-Davidoff-Masson sendromu hidrosefali ile karışabilir”, Maltepe Tıp Dergisi, 1, 54-56, (2009).

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 7.6.1. Sağmanlıgil A., Ş. Barut, A. Karaoğlan, A. Çolak, “İatrojenik spinal kord herniasyonu: Olgu Sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 244, Antalya, 2001.
 • 7.6.2. Barut Ş., A. Sağmanlıgil, A. Karaoğlan, Y. Ünlü, İ. Berksoy, A. Çolak, “Lenfositik Ganglionitise bağlı hiperhidrozis”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 280, İstanbul, 2002.
 • 7.6.3. Barut S., MH. Uçankale, A. Karaoğlan, A. Sağmanlıgil, A. Çolak, “Erişkin Tethered kord sendromunda acil cerrahi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 306, İstanbul, 2002.
 • 7.6.4. Karaoğlan A., MU. Uçankale, V. Antar, Ş. Barut, A. Sağmanlıgil, A. Çolak, “Basit diskektomi ve diskektomiyle birlikte füzyon yapılan servikal disk hernisi olgularının karşılaştırılması”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 153, Antalya, 2003.
 • 7.6.5. Karaoğlan A., O. Soy, S. Köktürk, M. Taşyürekli, Ş. Barut, A. Sağmanlıgil, A. Çolak, “Travmatik spinal kord hasarlı rat modelinde bir kaspaz-9 inhibitörü olan Z-LEHD-FMK’nın terapötik etkinliğinin araştırılması”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 94, Antalya, 2003.
 • 7.6.6. Soy O., A. Karaoğlan, Ş. Barut, S. Köktürk, M. Taşyürekli, Y. Ünlü, O. Akdemir, A. Çolak, “GYKI 52466’nın vazospazmda etkinliğinin ratlarda araştırılması”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 94, Antalya, 2003.
 • 7.6.7. Barut Ş., O. Akdemir, A. Sağmanlıgil, A. Karaoğlan, Y. Ünlü, B. Kelten, A. Çolak, “Sarkoidozlu bir hastada gelişen low grade glial tümör (10 yıllık takip)”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 295, Antalya, 2003.
 • 7.6.8. Akdemir O., L. Akduygu, A. Karaoğlan, Ş. Barut, O. Soy, V. Antar, A. Yıldırım, A. Çolak, “Spinal epidural kavernöz hemanjiomlar”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004.
 • 7.6.9. Akdemir O., A. Karaoğlan, O. Soy, Ş. Barut, M. Kaya, V. Antar, A. Çolak, “Peritoneal kateterin skrotuma migrasyonuna bağlı hidrosel”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004.
 • 7.6.10. Akdemir O., A. Karaoğlan, O. Soy, H. Erdoğan, A. Yıldırım, Ş. Barut, A. Çolak, “Epidural mesafeye uzanım gösteren lomber paravertebral ekstraskeletal Ewing sarkomu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 259, Antalya, 2005.
 • 7.6.11. Kaya M., V. Antar, B. Kelten, Ö. Çelik, O. Akdemir, A. Karaoğlan, O. Soy, A. Çolak, “Bir kalpain inhibitörü olan AK295’in nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 59, Antalya, 2005.
 • 7.6.12. Antar V., B. Kelten, M. Kaya, Ö. Çelik, A. Karaoğlan, O. Akdemir, O. Soy, A. Sağmanlıgil, Ş. Barut, A. Çolak, “Bir genel kaspaz inhibitörü olan QVD-OPH’nın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 60, Antalya, 2005.
 • 7.6.13. Kelten B., M. Kaya, V. Antar, Ö. Çelik, A. Karaoğlan, O. Akdemir, O. Soy, A. Çolak, “Bir safra asidi olan TUDCA’nın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 61, Antalya, 2005.
 • 7.6.14. Karaoğlan A., O. Akdemir, S. Köğtürk, H. Uzun, M. Taşyürekli, Ş. Barut, A. Çolak, “Resveratrol’ün deneysel subaraknoid kanama sonrası vazospasmdaki koruyucu etkilerinin incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 28, Antalya, 2005.
 • 7.6.15. Akdemir O, A. Karaoğlan, O. Soy, H. Erdoğan, A. Yıldırım, Ş. Barut, A. Çolak,”Epidural mesafeye uzanım gösteren lomber paravertebral ekstraskeletal Ewing sarkomu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 259, Antalya, 2005.
 • 7.6.16. Akdemir O., A. Karaoğlan, H. Erdoğan, A. Yıldırım, Ş. Barut, A. Çolak, “Ateşli silahla yaralanma olgusunda merminin sisterna magnaya migrasyonu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 94, 2006.
 • 7.6.18. Akdemir O., A. Karaoğlan, H. Erdoğan, T. Karancı, D. Mengenli, Ş. Barut, A. Çolak, ”Faset eklem osteoartrozunu taklit eden spinal kondroma”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 122, 2007.
 • 7.6.19. Karaoğlan A., O. Akdemir, A. Yıldırım, Ş. Yüceli, A. Akbaş, Ş. Barut, A. Çolak, “Disfajiye neden olan anterior servikal osteofit”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 122, 2007.
 • 7.6.20. Akdemir O., A. Yıldırım, A. Karaoğlan, T. Karancı, Ş. Barut, A. Çolak, “İntradural lomber disk hernisine bağlı cauda equina sendromu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 106, 2008.
 • 7.6.21. Akdemir O., A. Karaoğlan, A. Yıldırım, B. Özkuşçu, Ş. Barut, “Spinal epidural anestezi ile doğum sonrası gelişen düşük ayak”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 109, 2008.
 • 7.6.22. Akdemir O., A. Karaoğlan, Ş. Yüceli, A. Yıldırım, A. Çolak, “Radikülopati ile prezente olan dev sakral perinöral kist”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 117, 2009.
 • 7.6.23. Akdemir O., A. Karaoğlan, T. Karancı, A. Yıldırım, C. İplikçioğlu, “Vertebra korpusunu erode eden spinal epidural kavernöz hemangiom”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 124, 2009.
 • 7.6.24. Akdemir O., A. Karaoğlan, T. Karancı, A. Canpolat, A. Çolak, “Spinal anesteziye bağlı gelişen düşük ayak”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 125, 2009.
 • 7.6.25. Karaoğlan A., O. Akdemir, A. Yıldırım, Ş. Yüceli, A. Çolak, “Chiari tip 1 olgusunda spontan regrese olan syringomyeli”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 150, 2009.
 • 7.6.26. Akdemir O., A. Karaoğlan, A. Canpolat, T. Karancı, K. Kılınç, C. İplikçioğlu, “Dev Rathke kleft kisti”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 170, 2009.
 • 7.6.27. Akdemir O., A. Karaoğlan, Ş. Yüceli, A. Yıldırım, A. Çolak, “Subaraknoid kanama öncesinde sentinel başağrısı”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 185, 2009.
 • 7.6.28. Akdemir O., A. Karaoğlan, T. Karancı, Ş. Yüceli, A. Çolak, “Kafa travmasına bağlı gelişen düşük ayak”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 193, 2009.
 • 7.6.29. Akdemir O., T. Karancı, A. Canpolat, A. Karaoğlan, H. Akdemir, “HIV (+) hastada gelişen bilateral simetrik epidural hematom”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 167, 2010.

Diğer Yayınlar

 • 7.7.1. Çolak A., A. Karaoğlan, “Gen tedavisi, ” Temel Nöroşirürji, Aksoy K, ed. Cilt 2, 857- 861, (2005).
 • 7.7.2. Karaoğlan A., O. Türken, A. Çolak, “Beyin tümörlerinde gen tedavisi ve kemoterapi”, Temel Nöroşirürji , Aksoy K, ed. Cilt 2, 857- 861, (2010).

8.Projeler

 

İdari Görevler

 

 • Maltepe Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı 2010- Halen
 • Maltepe Tıp Dergisi Yürütme, Yayın ve Danışma Kurulları Üyelikleri 2009- Halen
 • Maltepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar
 • Değerlendirme Komisyonu Üyeliği 2010-
 • Maltepe Tıp Fakültesi Hastanleri Başhekimliği 2016 - 2019

 

Üyelikler

 

 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Ulusal Travma Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

 

Ödüller

 

 • 1. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2005 Yılın bildirileri ödülü. Resveratrolün deneysel subaraknoid kanama sonrası vazospazmdaki koruyucu etkilerinin incelenmesi.
 • 2. Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirürjiyen Teşvik Ödülü – 2008 (Karaoglan A, O. Akdemir, S. Barut, S. Kokturk, H. Uzun, M. A. Colak, “The effects of resveratrol on vasospasm after experimental subarachnoidal hemorrhage in rats,” Surgical Neurology, 70: 337-343, (2008).

 

Alper Karaoğlan


        Prof. Dr. Alper KARAOĞLAN, 1971 yılında Burdur’da dünyaya geldim. İlkokul öğremini Burdur’da Gazi İlkokulu’nda, ortaokul öğrenimini Mersin’de Mersin Ortaokulu’nda, lise öğrenimimi ise Mersin’de Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde tamamladım.         

 

        TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sonucunda asistan olarak 1997’de İstanbul’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde görev yapmaya başladım;

 

Alper Karaoğlan


        2003 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanu unvanını aldım. 2004’ten itibaren 4 yıl boyunca Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde başasistan olarak görev yaptım. Yardımcı Doçent unvanını 2008’de Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği’nden aldım; doçentlik unvanını ise 2012 yılında aldım. Evli ve iki çocuk babasıyım.

 

Sosyal Medya'dan Takip Edin!

Alper Karaoğlan

Facebook

Twitter

Instagram

html website templates